Disclaimer

disclaimer-gelukshoekje.be

Gelukshoekje.be biedt deze website aan als een service aan het publiek en eigenaren van websites.

Gelukshoekje.be is niet verantwoordelijk voor en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook af die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar, of het vertrouwen op enige informatie binnen de site. Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is.

Hoewel de gelukshoekje.be-website links kan bevatten die rechtstreekse toegang tot andere internetbronnen geven, waaronder websites, is gelukshoekje.be niet verantwoordelijk voor de juistheid of de inhoud van de informatie op die websites.

Links vanuit sites van derden vormen geen bekrachtiging door gelukshoekje.be of de partijen of hun producten en diensten. De verschijning op de website van reclame en product- of dienstinformatie heeft geen goedkeuring van gelukshoekje.be nodig en gelukshoekje.be heeft de beweringen van een adverteerder niet onderzocht. Productinformatie is uitsluitend gebaseerd op ontvangen materiaal van leveranciers.