Privacy

privacy-statement-gelukshoekje.be

  1. De persoonsgegevens die we over u verzamelen, wanneer u deze website bezoekt, zullen uitsluitend worden verstrekt aan de volgende personen:
  • gerenommeerde door ons gekozen marketing-partners ;
  • elk bedrijf of andere entiteit aan wie we alle of een deel van ons bedrijf kunnen verkopen;
  • een bevoegde juridische, regelgevende of rechtshandhavende autoriteit.
  1. In het laatste geval wordt u niet geïnformeerd over elke openbaarmaking noch van enige redenen voor een dergelijke openbaarmaking en u doet hierbij afstand van alle rechten die u kunt hebben, hetzij bij wet of anderszins, van welke aard en in enig rechtsgebied, in verband met een dergelijke openbaarmaking;
  2. Uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico en onze professionele adviseurs of andere relevante derden, als uw gebruik van onze kansspeldiensten of deze website is in strijd met deze algemene voorwaarden.